Beste boliglån for sykepleiere i 2023 (2024)

Å bli sykepleier er en edel streben for empatiske healere og naturlige omsorgspersoner. Sykepleiere og annet helsepersonell er ryggraden i det siviliserte samfunnet som fortjener å kjøpe boliger som lar dem gjøre jobben sin godt. Men finnes det spesifikke boliglån for sykepleiere?

Ja! I denne artikkelen vil vi gjennomgå de beste boliglånene for sykepleiere, slik at du kan velge det beste boligkjøpsprogrammet for dine unike behov.

5 beste boliglån for sykepleiere

Det finnes flere lånetyper som sykepleiere kan bruke til å kjøpe bolig. Du kan se gjennom de ulike låneproduktene på markedet nedenfor:

 1. FHA lån
 2. Legelån
 3. VA lån
 4. USDA lån
 5. Konvensjonelt lån

Oppdag de beste långivere

Svar på noen få spørsmål om karrieren din, hvor du kjøper og hvor mye du vil låne. Vår tjeneste vil da vise degnøyaktigprogrammer du er kvalifisert for fraundersøktlegelånsspesialister som vil veilede deg gjennom hvert trinn i prosessen – uten forpliktelser!

1. FHA-lån

 • Minimum kredittpoeng:580
 • Nedbetaling:3,5 %

FHA-lån er forsikret av Federal Housing Administration – slik at boliglångivere kan tilby enklere kvalifiserende vilkår til interesserte boligkjøpere. Dette spesielle boliglånsprogrammet er et godt valg for boligkjøpere som ikke kvalifiserer for andre typer lån.

FHA-lån vil kreve en forskuddsbetaling på 3,5 % og PMI. PMI vil typisk være mellom 0,45 % til 1,05 % av lånebeløpet, avhengig av lengden på låneperioden. PMI er samlet i din månedlige boliglånsbetaling.

FHA-lån er tilgjengelig på 15 og 30 års vilkår med fast rente, noe som kan gjøre det enklere å administrere pengene dine over låneperioden sammenlignet med boliglånsprodukter med regulerbar rente.

Denne lånetypen er kun tilgjengelig for kjøp eller refinansiering av en primærbolig. Låntakere må ha en gjeld i forhold til inntekt lavere enn 43 % og verifiserbar arbeidshistorie i minst to år for å oppfylle kvalifikasjonskravene.

Avslu*tningskostnader kan også rulles inn i lånet hvis du er interessert i et boliglån uten lukkekostnader, men det er viktig å huske at du betaler renter på dette beløpet i løpet av låneperioden.

Fordeler:

 • Vil godkjenne lavere kredittscore med en høyere forskuddsbetaling
 • Fastrente boliglånsprodukter
 • Tillater høyere DTI-forhold med bedre kredittscore, forskuddsbetalinger eller kontantreserver
 • Alternativer for ingen avslu*ttende kostnader

Ulemper:

 • Krever privat boliglånsforsikring
 • Forskuddsforsikringspremie på boliglån på 1,75 %
 • Begrenset til samsvarende lånegrenser fastsatt av Federal Housing Finance Authority
 • Må brukes til å kjøpe primærbolig

2. Legelån

 • Minimum kredittpoeng:680–700
 • Nedbetaling:0–15 %

Legelåner en annen verdig vurdering for potensielle boligkjøpere som jobber i helsevesenet. Selv om ikke alle legelån er tilgjengelige for sykepleiere, kan en låneansvarlig lede deg gjennom alle kvalifikasjonskravene for hvert boliglånsprogram, slik at du kan finne den som passer best.

Legelån er spesialiserte produkter utviklet for å hjelpe høyttjenende medisinske fa*gfolk med betydelig studielånsgjeld, begrenset arbeidshistorie og lite penger spart til forskuddsbetaling.

Mange legelånsprogrammer vil gi opptil $750 000 med null penger ned og uten PMI-krav. Høyere lånebeløp kan kreve nedbetalinger på minst 5 %.

Legelån trenger heller ikke overholde lånegrensene satt av Federal Housing Finance Authority (FHFA), slik at kjøpere kan kvalifisere for boliger utenfor den maksimale kjøpesummen for andre boligkjøpsprogrammer. For eksempel vil noen legelånsprogrammer gi mer enn $3,5 millioner i finansiering.

Legelånsprogrammer er også mer milde når det gjelder beregninger av gjeld-til-inntektsforhold. Mange programmer vil godkjenne låntakere med DTI-forhold så høye som 50%.

Det er også typisk at studielånsgjeld vurderes annerledes. Utsatt studielånsgjeld kan være helt utelukket, eller du kan bruke ditt inntektsdrevne nedbetalingsbeløp.

I motsetning til andre boliglånsprogrammer, vil legelån akseptere fremtidig daterte arbeidskontrakter som bevis på inntjeningspotensiale, slik at det kan være et flott alternativ for sykepleiere som må flytte for å få nye jobber.

Fordeler:

 • Fleksibel DTI-beregning (ofte unntatt studielån)
 • Lav eller ingen forskuddsbetaling
 • Ingen PMI-krav
 • Ikke begrenset til samsvarende lånegrenser
 • Vil godta arbeidskontrakter som bevis på inntekt

Ulemper:

 • Bare visse grader er kvalifisert
 • Vanligvis renteregulerbare boliglån
 • Kan være enkelt å kjøpe utenfor budsjettet
 • Høyere krav til kredittscore enn andre boliglånsprogrammer

Lære mer:

 • De beste legelånene for 2023

3. VA-lån

 • Minimum kredittpoeng:N/A
 • Nedbetaling:0 %

VA-lån støttes av Department of Veteran Affairs. Disse typer lån er tilgjengelige for sykepleiere og andre medisinske fa*gpersoner som har tjenestegjort i en hvilken som helst gren av de væpnede styrkene eller reservene.

Låntakere må også være i aktiv tjeneste eller ærefullt utskrevet for å være kvalifisert. Imidlertid er VA-lån spesielt skånsomme på minimum kredittscore. I stedet for å kreve en minimum kredittscore, er långivere pålagt å se på hele låneprofilen din.

VA-lån krever ikke forskuddsbetaling eller privat boliglånsforsikring (PMI), som vanligvis kreves for forskuddsbetalinger under 20%.

I mange tilfeller, hvis du er kvalifisert for et VA-lån, er det ofte det beste alternativet.

Fordeler:

 • Ingen krav til minimum kredittscore
 • Ingen privat boliglånsforsikring
 • Reduserte eller frafalt avslu*ttende kostnader
 • Ingen forskuddsbetaling

Ulemper:

 • Kan ikke brukes til et andre hjem eller investeringseiendom
 • Kanskje ikke like attraktivt for enkelte selgere
 • Kan ta lengre tid å stenge på grunn av myndighetenes ineffektivitet

4. USDA-lån

 • Minimum kredittpoeng:640*
 • Nedbetaling:N/A

USDA-lån er et annet null-forskuddsbetalingsalternativ for boligkjøpere som er interessert i å kjøpe en kvalifiserende eiendom. Alle eiendommer skal væreinspiserttil USDAs standarder som en del av lånegodkjenningsprosessen.

USDA-lån er forsikret av US Department of Agriculture, som lar långivere tilby svært konkurransedyktige renter uten PMI.

For eksempel, ved slu*tten av 2022 satte USDA renten for sine lån til 3,75 %. Samtidig var den gjennomsnittlige konvensjonelle lånerenten for et 30-års fastrentelån over 6 %.

USDA tilbyr flere forskjellige typer lån avhengig av eiendommen du er interessert i og inntekten din. USDA lånegarantier er boliglån som betjenes av en deltakende långiver med de nevnte lave rentene.

Direkte lån utstedes direkte av USDA til lavinntektskjøpere. Disse lånene er subsidiert og vil ha enda lavere rente enn lånegarantier.Inntektsgrenservarierer etter fylke og stat.

Direkte lån er designet for personer som sliter med å få tilgang til trygg bolig og ellers ikke ville kvalifisere seg for andre boliglånsprogrammer.

Lånegrensene varierer basert på markedet du har tenkt å kjøpe i, men landlige områder har en typisk lånegrense på rundt $330 000. Direkte lån kan betales tilbake over perioder så lange som 38 år.

USDA tilbyr også boligforbedringslån på opptil $40 000 og tilskudd på opptil $10 000. Lån og tilskudd kan også pakkes sammen. Oppuss*ngsfinansiering er ment å oppgradere eller reparere en eksisterende eiendom som brukes som primærbolig, og hvis du velger å selge eiendommen innen tre år etter oppuss*ng, vil du bli pålagt å betale tilbake eventuelle tilskuddspenger.

Oppuss*ngslån har en rente på 1 % over en 20-års låneperiode.

*En kredittscore på 640 vil sikre effektiv behandling av lånesøknaden din, men USDA vil bruke alternative kriterier for låntakere som ikke har tilstrekkelig kreditthistorikk.

Fordeler:

 • Tilbyr flere låneprodukter avhengig av låntakers behov
 • Vil vurdere låntakere uten kreditthistorie
 • Lave renter
 • Ingen forskuddsbetaling eller PMI-krav

Ulemper:

 • Forskuddsfinansieringsgebyr på 1 % av lånebeløpet
 • Årlig gebyr på 0,35 % av lånebeløpet
 • Må oppfylle inntektsgrenser for å kvalifisere for et direkte lån
 • Strenge krav til inspeksjon

5. Konvensjonelt lån

 • Minste kredittpoengsum: 620
 • Forskuddsbetaling: 3–20 %

Konvensjonelle boliglån står for82 %av boliglånene i landet mens de resterende 18% er fordelt på FHA-, VA- og USDA-lån. De er standard boliglån valg for mange huseiere.

De er det vanligste boliglånet fordi de har færre restriksjoner enn noen av de andre låneproduktene på markedet. For eksempel har konvensjonelle lån ikke eiendomsbegrensninger, slik at de kan brukes til å kjøpe andreboliger og utleieeiendommer.

Imidlertid vil konvensjonelle låneprodukter ha strengere kredittkrav enn andre statlige låneprogrammer.

Konvensjonelle lån er støttet avFreddie MacogFannie Mae. Disse organisasjonene kjøper boliglån fra lokale långivere og selger dem til investorer, noe som lar långivere fortsette å gi boliglån i deres område.

Konvensjonelle lån kan være konforme eller ikke-konforme. Samsvarende lån vil overholdelånegrensesatt av Federal Housing Finance Agency for staten din. Jumbolån er et eksempel på et ikke-konform boliglån fordi de overskrider disse lånegrensene.

Førstegangskjøpere av boliger kan kvalifisere for konvensjonelle låneprogrammer med så lite som 3 % ned. Konvensjonelle boliglån kan brukes til å kjøpe et nytt hjem eller refinansiere et eksisterende hjem.

Eiendommer med flere enheter kan kreve 15 % forskuddsbetaling. Andre boliglån krever vanligvis en nedbetaling på 10 %.

Fordeler:

 • Ingen forhåndsfinansieringsgebyrer
 • Ingen begrensning på antall lån du kan ha om gangen
 • Vilkårene varierer fra utlåner til utlåner, slik at du kan shoppe rundt
 • Gunstige renter

Ulemper:

 • Krever en høyere kredittscore enn FHA- og VA-lån
 • Krever PMI når du legger ned mindre enn 20

4 Boliglåns- og forskuddsstøtteprogrammer for sykepleiere

Det er noen få boliglånstilskudd og forskuddsstøtteprogrammer tilgjengelig for sykepleiere:

 1. Hjem for Heros
 2. Nurse Next Door
 3. God nabo naboen
 4. Forskuddsbetalingshjelpsprogram etter stat

1. Hjem for helter

Homes for Heroes er et nettverk av eiendomsmeglere, eiendomsmeglere og pantelånere som tilbyr rabatterte tjenester til kvalifiserte låntakere, for eksempel:

 • lærere
 • helsepersonell
 • førstehjelpere
 • nåværende eller tidligere væpnede styrker

Programmet vil sende kvalifiserte låntakere en sjekk på 0,7 % av kjøpesummen for boligen deres, og vil også gi rabatter på opptil $500 på utlåners gebyrer.

2. Nurse Next Door

Nurse Next Door tilbyr noen få produkter som kan hjelpe med kostnadene ved kjøp av bolig. Tilskudd kan brukes til å kjøpe hvilken som helst bolig på markedet. Tilskudd varierer fra $1000 til $8000. Låntakere kan søke om forskuddsbetalingshjelp opp til $10 681.

First Time Buyers-programmet vil veilede deg gjennom hele prosessen med å kjøpe ditt første hjem, samtidig som du gir avkall på søknad, representasjon av boligkjøpere og takseringsgebyrer.

First Start-programmet er designet for låntakere med urolig kredittbakgrunn. Det vil samarbeide med interesserte boligkjøpere for å reparere kreditten deres slik at de kan ha en mer konkurransedyktig boliglånsøknad i fremtiden.

3. God nabo naboen

U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) tilbyr sitt Good Neighbor Next Door-program til fulltidsansatte rettshåndhevere, lærere, brannmenn og andre førstehjelpere. Låntakere må oppfylle programmetskvalifikasjonskrav.

Programmet vil gi opptil 50 % rabatt på oppførte eneboliger i utpekte revitaliseringsområder, noe som er en betydelig kostnadsbesparelse. Beholdningen er imidlertid begrenset. Du kan se kvalifiserte eiendommer påHUDs hjemmebutikk.

4. Forskuddsbetalingshjelpeprogrammer i staten din

Forskuddsstøtteprogrammer tilbys oftest på statlig og lokalt nivå. Du må gjøre dittforskningfor å finne programmene som er tilgjengelige for deg.

Søke om boliglån som sykepleier

Å søke om boliglån som sykepleier er en prosess i flere trinn. Å vite hva du kan forvente kan hjelpe deg med å forberede deg og sikre at prosessen går problemfritt.

Sjekk FICO-poengsummen din og bestrid eventuelle unøyaktigheter

Jo bedre kredittscore du har, jo mindre risiko er du for boliglångivere. Å ha et solid kredittgrunnlag vil gi deg tilgang til bedre boliglånsbetingelser, som lavere nedbetalinger og renter.

Før du starter boligkjøpsprosessen, bør du sjekke kredittrapporten og FICO-score for å bekrefte at all informasjon er nøyaktig.

Hvis du har negative karakterer eller dårlig betalingshistorikk, kan du samarbeide med en kredittreparasjonsspesialist for å inngi tvister og forbedre poengsummen din.

Få forhåndsgodkjent

I det nåværende markedet vil mange eiendomsmeglere ikke jobbe med noen som ikke er forhåndsgodkjent.

Å få forhåndsgodkjent viser at du er seriøs med boligkjøpsprosessen og motivert til å kjøpe snart. Forhåndsgodkjenning vil også gi deg en bedre ide om lånebeløpet du kvalifiserer for.

Forhåndsgodkjenningsbeløp vil være gyldige i 90 dager.

Arbeid med en låneansvarlig

Låneansvarlige vil lede deg gjennom all dokumentasjonen du trenger for å kvalifisere for et lån.

Daniel Brown, en låneopphavsmann vedUtsending Pant, sier;

"Sykepleiere, som alle andre boligkjøpere, bør finne en boliglånsansvarlig som de stoler på, slik at de kan forstå mulighetene deres."

Låneansvarlige gir en personlig opplevelse, som kan hjelpe deg med å finne det beste boliglånsproduktet og rabatter for dine behov.

Hold detaljerte journaler

Sykepleielønn er ikke like standardisert som andre heltidsansatte på grunn av variasjoner i grunnlønn, overtid og skiftforskjell.

Vedlikehold av et detaljert Excel-regneark med overtidstimer og ekstra skift kan hjelpe deg med å forklare inntekten din bedre gjennom underwritingsprosessen. Det kan også være lurt å lagre kopier av lønnsslippene dine.

Heltidsansatte vil ha lettere for å kvalifisere seg for et boliglån fordi inntektshistorien deres virker stabil for långivere. Noen låntakere kan imidlertid bli overrasket over at deres nåværende høye inntekter ikke alltid reflekteres i lånegodkjenningsbeløpet, da långivere vil beregne gjennomsnittsinntekten de siste årene.

Reisesykepleiere kan ha vanskeligere for å kvalifisere for lån på grunn av korte kontrakter. Brown sier: "En reisesykepleier må bevise en 2-årig inntektshistorie i sykepleiefeltet. De vil gi et gjennomsnitt av inntekten din over 2 år, ikke den nåværende inntekten i den nåværende jobben.»

Be om et forklaringsbrev

Personalavdelingen ved anlegget ditt kan skrive et forklaringsbrev som sier at dine overtidstimer, bonuser og annen tilleggsinntekt er stabil.

Underwriting ser på overtidstimer som midlertidige, men et brev fra arbeidsstedet ditt kan lette disse bekymringene.

Maksimer din skattepliktige inntekt

Reisesykepleiere får ofte refundert visse utgifter som påløper mens de er på kontrakt, men denne inntekten anses som ikke-skattepliktig og kan derfor ikke brukes til å hjelpe deg med å kvalifisere for et høyere lånebeløp.

Hvis kontrakten din gir deg muligheten til å frafalle dagpenger og samle den inn i lønnen din, vil den skattepliktige inntekten øke, noe som kan tillate deg å kvalifisere for større boliglån.

Forklar din sykepleieinntekt

Detaljerte journaler er avgjørende for en jevn godkjenningsprosess for boliglån for ansatte sykepleiere og reisesykepleiere.

En långivers forståelse av inntekten din vil til slu*tt komme ned på hvor lenge den har holdt seg konsistent. Likevel, å ha en solid forståelse av den totale inntekten din kan hjelpe deg med å forberede deg på skatter og det totale beløpet du kan forvente å bli godkjent for når du kjøper bolig.

Hvordan beregne din totale inntekt

Sykepleieinntekt har noen få lag, som grunnlønn, overtid, bonuser og ekstravakter.

Grunnlønnen din er vanligvis beskrevet i tilbudsbrevet eller arbeidskontrakten, men du kan beregne den basert på det totale antallet garanterte timer du har i løpet av en uke og timeprisen din.

Den gjennomsnittlige sykepleieren tjener$39,78time og jobber 40 garanterte timer per uke. Basen deres vil være $1,591,20 per uke for totalt $82,742 per år.

Skiftdifferanse er bonuslønn for skift utført mellom kl. 15.00 og 08.00. Lønnsslippen din skal spesifisere skiftdifferansen og hvor mange timer du har jobbet som kvalifiserer for bonusen.

Du kan beregne din årlige skiftdifferanseinntekt ved å multiplisere de kvalifiserende timene med skiftdifferansen.

Alle de nevnte inntektene regnes som skattepliktig inntekt. Reisesykepleiere jobber kontrakt til kontrakt, så beregningene er mindre enkle. Ta vare på dine arbeidskontrakter hvis du er interessert i å kjøpe bolig.

Låneansvarlig vil samarbeide med deg for å hjelpe deg med å finne ut hvilket boliglånsbeløp den totale inntekten din kvalifiserer deg for.

Boliglånskrav for sykepleiere

Boliglånskravene for sykepleiere er ikke forskjellig fra andre fa*gfolk, i stedet vil det avhenge av boliglånsproduktet du bestemmer deg for passer best for dine behov.

Når det er sagt, er det noen få dokumenter alle boliglångivere vil se før de godkjenner deg for et lån.

Søknader om boliglån vil kreve:

 • Verifisert ansettelseshistorikk (W-2s, lønnsslipper, selvangivelser, underholdsbidrag/barnebidrag)
 • Eiendeler og gjeld (401k, sparekontoer, investeringer)
 • Gavebrev ved bruk av interessentbidrag
 • Kreditthistorie
 • Utleiehistorie
 • Ekteskaps-/skilsmissedokumenter
 • Konkurs- og tvangsdokumenter, hvis aktuelt

Boligkjøpsutfordringer for reisesykepleiere

Reisesykepleiere har noen utfordringer som ansatte sykepleiere kanskje ikke møter.Reisesykepleiehar blitt en attraktiv arbeidsordning de siste årene, spesielt etter pandemien.

Sysselsettingshull

Den typiske reisesykepleierkontrakten er på 13 uker, men ikke alle sykepleiere starter en ny kontrakt umiddelbart. Etterspørselen etter reisesykepleiere kan ebbe ut og flomme, noe som kan gjøre pantelånere nervøse.

Vi anbefaler å redusere sysselsettingsforskjellene så mye som mulig i årene før du kjøper bolig.

Per-Diem

Mange reisesykepleiere tiltrekkes av yrket på grunn av fleksibiliteten det gir dem. Reisesykepleiere i dag betales per dag og er ikke heltidsansatte.

Pier-Diem-lønnen kan se ustabil ut for långivere fordi den kan være sesongbasert eller uregelmessig.

Daglønn kan imidlertid se mindre risikabelt ut hvis du kan gi selvangivelser, lønnsslipper eller kontantreserver.

Ekstra inntekt

Sykehus og bemanningsbyråer har oppmuntret registrerte sykepleiere over hele landet med påmeldings- og fullføringsbonuser. Sykepleiere kan også få tilleggsinntekt gjennomsidemasmellom kontrakter.

Å jobbe med en regnskapsfører kan gi deg en bedre ide om hvordan du arkiverer fliser for tilleggsinntekten din mens du forbereder deg på å kjøpe et hjem.

Studielånsgjeld

Sykepleiere og andre medisinske fa*gpersoner har ofte studielånsgjeld. Gjennomsnittlig sykepleierskoleutdannet har mer enn$37 000i gjeld. Minst 70 % av nyutdannede har studielånsgjeld.

Mange boliglånsprogrammer foretrekker at låntakere har gjeld-til-inntektsforhold lavere enn 43%. Hvis din utdannings- og personlige gjeld overstiger denne grensen, kan det være lurt å vurdere en inntektsdrevet nedbetalingsplan eller søke om en ettergivelsesplan.

Nedbetalingsprogrammet for sykepleierutdanningvil ettergi 60 % av studielånsgjelden for sykepleiere som jobber i minst to år på et allmennyttig sykehus i anvist mangelområde. Lignende programmer, for eksempelNedbetalingsprogram for sykepleierkorpset, vil betale inntil 85 % av ubetalt studielånsgjeld.

ofte stilte spørsmål

Får sykepleiere rabatt på boliglån?

Sykepleiere får ikke nødvendigvis rabatter på boliglån, men det finnes spesialiserte programmer utviklet for å hjelpe helsepersonell med å bli huseiere. I mange tilfeller gir disse programmene utlånerkreditter for å redusere avslu*ttende kostnader.

Sykepleiere kan også kvalifisere for lavere forskuddsbetalingsalternativer på høyere lånebeløp.

Har en enslig sykepleier råd til et hus?

Ja, en enslig sykepleier har råd til et hus. Registrerte sykepleiere gjør et gjennomsnitt på$76 000 per årog avansert grad tjenester kan gjøre godt over seks tall.

Det eksakte lånebeløpet du er kvalifisert for vil avhenge av inntekten din, gjeld-til-inntektsforholdet, forskuddsbetaling, markedstrender og gjeldende renter, men forhåndsgodkjenning kan hjelpe deg med å få en bedre oversikt over hvor mye bolig du har råd til .

Finnes det boliglån til sykepleiere med dårlig kreditt?

Det finnes et par alternativer for boliglån for sykepleiere med dårlig kreditt. FHA- og VA-lån er verdt å vurdere hvis du ikke er i stand til å forfølge kredittreparasjon før du starter boligkjøpsprosessen.

FHA-lån vil godkjenne låntakere med kredittscore så lave som 500 med en 10% forskuddsbetaling. VA-lån har ikke et minimumskrav til kredittscore, og i stedet vil långivere se på din samlede låneprofil for å bestemme risikoen din.

Generelt, jo høyere kredittpoengsum, desto gunstigere vil forskuddsbetalingen og rentene være.

Er det vanskeligere for reisesykepleiere å få boliglån?

Det kan være vanskeligere å få boliglån som reisesykepleier. Fra perspektivet til en boliglåner kan reisesykepleiere betraktes som risikable fordi 13-ukers kontrakter og gap mellom kontrakter kan se ut som ustabil ansettelse.

I noen tilfeller kan du skrive et brev som forklarer hvordan ansettelsesforholdet ditt er strukturert, og utlåneren kan være mer fleksibel. Det anbefales at du tar sikte på å redusere hull i arbeidslivet så mye som mulig to år før du kjøper bolig.

Bunnlinjen

Hjemmet ditt er et sted hvor du kommer deg tilbake fra det vanskelige og uselviske sykepleieryrket. Sykepleiere er også høylønnede med lave permitteringer eller karriereendringer, så de er utmerkede huseiere og engasjerte medlemmer av lokalsamfunnene deres.

Stillingsåpningene for sykepleiere forventes å vokse minstseks prosentmellom 2020 og 2030, ifølge United States Bureau of Labor Statistics.

Videregående sykepleiere, inkludert sykepleiere, kan forvente å se skyhøy etterspørsel med så mye som en førti prosent økning i ledige stillinger i samme periode.

Samtidig er det forventet at det vil være enmangel på sykepleiere, i stor grad på grunn av utvandringen av sykepleiere fra yrket på grunn av COVID-pandemien.

Karrierer som reisesykepleie har hjulpet registrerte sykepleiere med å oppnå imponerende inntekter uten en langsiktig forpliktelse til et anlegg. Heltidsansatte sykepleiere er rutinemessig i stand til å hente ekstravakter og overtid for å kompensere for den nåværende mangelen.

Av denne grunn har boliglån långivere insentivet til å hjelpe sykepleiere med å forfølge boligeierskap, spesielt hvis de ogsåførstegangs boligkjøpere.

Beste boliglån for sykepleiere i 2023 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 6652

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.