Gaat die metro tussen Utrecht en Nieuwegein er ooit komen? (2024)

Roos van Bijnen

11 september 2022, 10:00 4 minuten leestijd

Gaat die metro tussen Utrecht en Nieuwegein er ooit komen? (2)

Nieuwegein - Utrecht wil ‘m, de provincie ziet het zitten en zelfs Nieuwegein heeft er 15 miljoen voor over. Kom maar door met die nieuwe metrolijn, toch? Maar zo simpel is het niet. Want er is nog véél meer geld nodig om van start te gaan. En dus moet deze regio Den Haag zien te overtuigen zo’n miljard euro bij te dragen. “Als je ons vraagt: gaat die metro er komen? Dan zou ik zeggen: nou, hij móét er komen.”

Om maar even zo te beginnen: waarom willen ‘we’ eigenlijk een metrolijn tussen Nieuwegein en Utrecht? Niet alleen omdat het een stuk sneller is, maar vooral omdat er dan wél huizen bijgebouwd kunnen worden, zeggen beide gemeentes. Dat zit zo, legt Wethouder Ellie Eggengoor van Nieuwegein uit: “Als je er huizen bij wil, kán het eigenlijk niet anders. Als die nieuwe woningen geen ov-punt in de buurt hebben, gaat iedereen met de auto. En dan krijg je een dichtgeslibde stad.”

Smak geld

Het idee voor die ‘metro’, of nou ja: een tram die halverwege richting Utrecht ondergronds gaat, is er al langer. Maar die zogenoemde Merwedelijn komt er natuurlijk niet zomaar. Die smak geld die er voor nodig is, is misschien wel het grootste punt. Ruim 1 miljard als het meevalt, zegt wethouder Eggengoor. Niet voor niets dat haar Nieuwegeinse college deze week liet weten daarin 15 miljoen te willen investeren.

Gaat die metro tussen Utrecht en Nieuwegein er ooit komen? (3)

15 miljoen op een bedrag van 1 miljard, zet dat zoden aan de dijk? Niet gelijk, natuurlijk. Maar zowel de provincie als Utrecht zijn er wél heel blij mee. Het gaat namelijk ook om de boodschap die het afgeeft, zegt een woordvoerder van Utrecht. “Het is een signaal naar het Rijk hoe serieus we als regio zijn in onze ambities.” En dát het Rijk overtuigd moet worden, is wel duidelijk. “We kunnen zo’n investering niet alleen bekostigen. Dus hun financiële bijdrage is essentieel.”

Snel de stad uit komen? Dan pakt de Nieuwegeiner de auto

Veel Nieuwegeiners zouden wel vaker met het ov willen reizen, maar pakken tóch de auto. Voor een redelijk grote stad – zo’n 63.000 inwoners – heeft Nieuwegein namelijk niet de snelste ov-verbindingen. Reis je een uur met het ov, ben je vanuit hun binnenstad vaak éven snel op die bestemming met de fiets.

En die nieuwe tramverbinding is volgens inwoners zachtjes gezegd ook nog geen daverend succes. Werk aan de winkel, dus, weet verantwoordelijk wethouder Ellie Eggengoor.

“Als die lijn naar Utrecht niet sneller wordt, gaat de stad op termijn vastlopen. Te veel mensen die met de auto naar hun werk gaan en dús veel files, zoiets is in de toekomst dan onvermijdelijk. En dat terwijl gemeentes juist willen stimuleren dat inwoners met het ov hun bestemming gaan. Maar ja, dan moet je daar niet te lang over doen. Willen we bijbouwen, móét het ov hier dus sneller worden.”

Dan is De Vraag: hoe groot is de kans dat die metroverbinding er komt? Dat heeft alles te maken met het Rijk. De provincie en de gemeente Utrecht hebben in juni al naar buiten gebracht samen 400 miljoen in nieuwe ov-verbindingen te willen investeren. En nu komt daar – waarschijnlijk – de 15 miljoen vanuit Nieuwegein nog bij. De regio heeft dus nog wel heel wat van het Rijk te vragen. Hun grootste tegenbod? Bouwen, bouwen, bouwen.

80.000 woningen erbij

“Het Rijk ziet het belang van een ov-investering in Utrecht”, zegt de gemeentewoordvoerder. Want ja: zonder dat ov, niet genoeg huizen erbij. En die woningen wil het Rijk juist graag. Tot en met 2030 willen ze er in Nederland 900.000 bijgebouwd hebben. Deze regio hoopt in 8 jaar tijd in ieder geval 80.000 woningen uit de grond te stampen. En waar kunnen ze er een hoop kwijt? Juist, in het gebied tussen Utrecht en Nieuwegein. Precies waarom de regio die metrolijn daar wil krijgen.

Hoeveel tijdswinst geeft een metro?

Zeker voor Nieuwegeiners zou een metro veel schelen. Waar ze er nu vaak 21 minuten over doen om vanuit hun stadscentrum op Utrecht Centraal te geraken, zou dat met een metro teruggebracht kunnen worden naar een kwartier.

De gemeente Utrecht zou die lijn het liefst doortrekken – onder de historische binnenstad door - richting Utrecht Science Park. Daardoor zouden naar schatting dagelijks 50.000 reizigers dagelijks van deze lijn gebruikmaken. En: hopelijk ook sneller op hun werk, studie of andere bestemming zijn.

Ook voor de ontsluiting van de Utrechtse Merwedekanaalzone is de lijn van belang. Als er daar geen goede en snelle ov-verbinding komt, krijg je hetzelfde probleem als al in Nieuwegein werd benoemd. Jawel: file.

De provincie laat weten dat het Rijk inderdaad inziet hoe belangrijk het ov is om die nieuwe woningen er te laten komen. Anders zijn die huizen immers echt niet bereikbaar – terwijl de nieuwe wijken aangemoedigd zullen worden lopend, fietsend óf met het ov op pad te gaan.

Kans op bijdrage uit Den Haag is 'groot'

Gaat het Rijk overstag? Dat is dus nog de vraag. Een eerdere aanvraag voor OV-verbindingen in de regio Utrecht werd afgewezen, én zulke grootschalige projecten kosten vaak nóg meer dan vooraf gedacht. Toch heeft de regio hoop. Zowel de provincie, Utrecht en Nieuwegein lijken te duimen dat het Rijk doorkrijgt dat die miljardeninvestering in ov wél een hoop nieuwe woningen oplevert.

Gaat die metro tussen Utrecht en Nieuwegein er ooit komen? (4)

De gemeente Utrecht schat de kans “groot” in dat er een “substantiële bijdrage” vanuit Den Haag zal komen. Oftewel: een grote zak geld. Want, denkt Utrecht, het gezamenlijke onderzoek laat wel zien hoe belangrijk de komst van die metrolijn wel niet is. Ook Nieuwegein heeft hoop. "Hij moét er komen, dus hij gaat er komen”, zegt wethouder Eggengoor. “Ziet Den Haag dat dit simpelweg moet gebeuren? Daar hangt het allemaal vanaf."

Flink lobbyen

Kortom: een flinke kluif voor de lobbyisten in deze regio. Mocht het Rijk met het plan instemmen, duurt het trouwens nog wel even voor die metro er komt. 2035 op z’n vroegst, zeggen de twee gemeentes. En voor wie denkt: wat als die hele metro niks wordt? De provincie onderzoekt voor het stuk tussen Utrecht en Nieuwegein óók of er verbeterde busbanen en tramlijnen kunnen komen. Al gaat de Nieuwegeinse wethouder Eggengoor nu natuurlijk allereerst voor die metro. “We geloven echt in dit plan. Nu het Rijk nog.”

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.

Gaat die metro tussen Utrecht en Nieuwegein er ooit komen? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 6696

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.